خانه | اخبار تیم ملی ایران - 2014 برزیل | تصویر گاز گرفتن لوئیز سوارز در بازی اروگوئه – ایتالیا

تصویر گاز گرفتن لوئیز سوارز در بازی اروگوئه – ایتالیا

تصویر گاز گرفتن لوئیز سوارز

تصویر گاز گرفتن لوئیز سوارز در بازی اروگوئه - ایتالیا
تصویر گاز گرفتن لوئیز سوارز در بازی اروگوئه – ایتالیا

فیلم گاز گرفتن لوئیز سوارز